Problémy s erekciou?

K poruchám erekcie dochádza vtedy, keď nedôjde k dostatočnému prekrveniu penisu, čo znamená že sa narušil jeden z krokov spúšťacieho alebo udržiavacieho mechanizmu erekcie.

Porucha erekcie (erektilná dysfunkcia) je úplná alebo čiastočná neschopnosť dosiahnuť erekciu alebo neschopnosť udržať erekciu dostatočne dlho pre uspokojivý pohlavný styk.

Náchylnosť na poruchy erekcie sa zvyšuje s vekom. Poruchami erekcie trpí asi 5% mužov starších ako 40 rokov a 15-25% mužov starších ako 65 rokov.

Medzi najčastejšie príčiny porúch erekcie patria:

 
Psychologické faktory
 

Experti na poruchy erekcie tvrdia, že až u 20% pacientov je porucha erekcie vyvolaná psychologickými faktormi ako stres, úzkosť, pocit viny, depresia, nízke sebavedomie a strach zo sexuálneho zlyhania.

Prvé sexuálne zlyhanie môže byť spôsobené náporom v práci a následným stresom. Z fyziologického hľadiska, pre dosiahnutie erekcie sa svaly v penise musia uvoľniť, aby umožnili prúdenie krvi do penisu. Ak je muž pod stresom, svaly sa neuvoľnia a erekciu nedosiahne.

K stresu v práci potom pribudne aj strach z opätovného sexuálneho zlyhania. S takto kumulujúcim sa stresom a strachom je dosiahnutie spontánnej erekcie takmer nemožné.

 
Užívanie niektorých liekov
 
Mnohé bežné lieky môžu ako svoj nežiaduci účinok vyvolať poruchy erekcie. Ide najmä o lieky na krvný tlak, antihistaminiká (proti alergiám), antidepresíva, lieky na upokojenie, lieky na potlačenie chuti do jedla a lieky s látkou cimetidín (na žalúdočné vredy).

 
Fajčenie, nadváha a nedostatok pohybu
 

Životný štýl, ktorý prispieva k vzniku ochorení srdca a cievnych problémov zvyšuje tiež riziko porúch erekcie. Fajčenie, nadváha a vyhýbanie sa cvičeniu a fyzickej námahe sú tiež možnými príčinami porúch erekcie. Konkrétne fajčenie ovplyvňuje prietok krvi v žilách a tepnách a vyvoláva hormonálne anomálie ako nedostatok testosterónu.

 
Operácia alebo úraz
 
Poruchy erekcie môžu byť sprievodným javom operácie alebo úrazu penisu, chrbtice, prostaty, močového mechúra a panvy. Operáciou alebo úrazom môže dôjsť k poškodeniu nervov, hladkých svalov, tepien alebo vláknitého tkaniva penisových komôr. Najvyššie riziko vzniku porúch erekcie hrozí pri radikálnej operácii prostaty alebo močového mechúra.

 
Iné ochorenie
 
Problémy s erekciou môže spôsobiť každé ochorenie alebo stav, pri ktorom dôjde k porušeniu nervov v penise alebo k zhoršeniu prietoku krvi v penise. K poškodeniu nervov, tepien, hladkých svalov a vláknitých tkanív často dochádza v dôsledku ochorení ako cukrovka (diabetes), ochorenia obličiek, chronický alkoholizmus, skleróza multiplex, artérioskleróza (kôrnatenie tepien), cievne a neurologické ochorenia.