Levitra Bayer

Úvod Levitra Bayer

Viagra, Cialis a Levitra sú lieky, ktoré v tele vyvolajú chemickú reakciu, pri ktorej dôjde k blokovaniu účinkov enzýmu fosfodiesterázy typu 5 a následnému zvýšeniu účinkov oxidu dusnatého. Znásobenie účinkov oxidu dusnatého spôsobí uvoľnenie hladkých svalov v penise, čím sa výrazne zvýši prietok krvi v penise. Prekrvenie penisu vyvolá jeho následné stoporenie – erekciu.

Tieto lieky síce neobnovujú ani neliečia príčiny porúch erekcie, sú však veľmi účinné pri odstraňovaní následkov porúch erekcie. U pacienta vyvolajú erekciu do 1 hodiny po užití.

V roku 1998 bol liek Viagra (Sildenafil citrát) oficiálne uznaný ako účinný liek pri poruchách erekcie (erektilná dysfunkcia). Odvtedy boli na liečbu porúch erekcie uznané ďalšie dva lieky: Levitra (vardenafil hydrochlorid) a Cialis (tadalafil), ktoré fungujú na rovnakom princípe ako Viagra. Všetky tri lieky patria do skupiny inhibítorov fosfodiesterázy. Užívajú sa 1 hodinu pred pohlavným stykom a pacient ich môže užiť len raz za deň.

Súčasné užívanie inhibítorov fosfodiesterázy a liekov na báze dusičnanov je nebezpečné a neodporúča sa, pretože kombinácia liekov môže spôsobiť náhly pokles krvného tlaku. Ide o lieky ako napríklad nitroglycerín pri liečbe ochorení srdca.

Neodporúča sa tiež súčasné užívanie inhibítorov fosfodiesterázy a liekov obsahujúcich alfa-blokery na liečbu zväčšenej prostaty alebo na vysoký krvný tlak. Súčasné užitie týchto liekov môže spôsobiť náhly pokles krvného tlaku. Preto medzi užitím napríklad Viagry a Avodartu (dutasterid) počkajte aspoň 4 hodiny. Váš ošetrujúci lekár Vám v takýchto prípadoch môže upraviť dávkovanie liekov.

Lieky Viagra, Cialis a Levitra sú viazané na lekársky predpis. Vydaniu liekov predchádza podrobné vyšetrenie zdravotného stavu pacienta.

Vedľajšie účinky
Užívanie liekov Viagra, Cialis alebo Levitra môže byť spojené s vedľajšími účinkami ako sú bolesti hlavy a začervenanie tváre, poruchy trávenia, závrate, rozmazané videnie a bolesti očí, krvácanie z nosa, srdcový záchvat, infarkt myokardu, mŕtvica, náhla srdcová smrť, komorová arytmia, hypertenzia a hypotenzia.
Levitra 20mg (Bayer)  Victor 40mg

                                                                                Objednať