Ako dochádza k erekcii

Dosiahnutie erekcie si vyžaduje presnú následnosť krokov vo Vašom tele. Spúštací a udržiavací mechanizmus erekcie zahŕňa: nervové impulzy v mozgu, mieche, v oblasti penisu a následnú odozvu vo svaloch, vláknitých tkanivách, žilách, tepnách a v okolí komôr penisu. K poruchám erekcie dochádza, keď sa niektorý z krokov naruší.

V penise sa nachádzajú dve komory (corpora cavernosa), ktoré prechádzajú celou dĺžkou orgánu. Komory sú vyplnené špongiovitým tkanivom a obalené membránou (tunica albuginea). V špongiovitom tkanive sa nachádzajú hladké svaly, vláknité tkanivá, výplňové priestory, žily a tepny. Urethra – trubica pre vývod moču a ejakulátu – je uložená pod dvoma komorami a je obklopená špongiovitým telieskom (corpus spongiosum).
 

Anatómia penisu

 
Mechanizmus erekcie sa spúšťa hmatovou alebo psychickou stimuláciou, prípadne oboma súčasne. Impulzy z mozgu a lokálnych nervov vyvolajú uvoľnenie svalov v komorách penisu, čím umožnia krvi preniknúť tepnami  do komôr a vyplniť výplňové priestory. Krv v komorách vytvorí tlak a penis sa začne zväčšovať.
 

K erekcii penisu dôjde, keď sa komory (corpora cavernosa) naplnia krvou

 
Dostatočné prekrvenie penisu vyvoláva jeho stoporenie – erekciu. Membrána pomáha zadržať krv v komorách penisu, čím zabezpečí udržanie erekcie počas pohlavného styku.

Po skončení pôsobenia stimulov alebo po sexuálnom vyvrcholení sa kontrakciou svalov v penise zastaví prítok krvi. Otvoria sa výtokové kanáliky a krv začne z penisu odtekať žilami. Ide o spätný chod mechanizmu erekcie, kedy penis klesá a zmenšuje sa.